Personlig fagbog om ventesorg

Jeg har skrevet “Ventesorg – at leve i uvished” inspireret af den tragedie, som mine forældre og jeg oplevede med min storebror.

I bogen beskriver jeg sammen med en psykolog, hvordan sorg kan være altoverskyggende – særligt den type sorg, hvor du venter på svar eller afklaring. Måske er din kære uhelbredeligt syg. Måske er vedkommende forsvundet. For nogen varer ventetiden i flere år. Undervejs kan følelserne være store og svinge mellem fortvivlelse, håb, vrede og afmagt.

Hvad stiller man op, når sorgen ikke længere er ny, men akkurat lige så opslidende, og når omgivelserne ikke længere spørger ind, så man føler sig alene med sin sorg?

Jeg beskriver i bogen de to typer ventesorg, der er mest udbredt. Det er den sorg, der melder sig, når en uhelbredelig diagnose stilles, eller når et menneske forsvinder, og man ikke ved, om vedkommende vender tilbage i live.

Du bliver klædt på til at forstå den sorg, du oplever, og møder andre, der er kommet igennem deres ventesorg. Er du tæt på en, der lever med ventesorg, kan du også hente inspiration til, hvordan du bedst kan hjælpe.

Bogen udkommer onsdag den 29. marts 2023 fra Forlaget Eksistensen – den kan bestilles her

Foto – Heidi Maxmilling

 Forfatteren

Jeg hedder Birgitte Behrendt, er født 1970, og har levet 27 år i sorgfuld uvished efter min bror forsvandt. Undervejs i ventesorgen mistede jeg desuden min mor. Jeg har arbejdet i Kræftens Bekæmpelse med frivillige, pårørende og kræftpatienter, er uddannet stresscoach og sorgvejleder og hjælper mennesker i sorg. “Ventesorg – at leve i uvished” er min første bog.

Hvad er ventesorg?

Ifølge Det Nationale Sorgcenter er ventesorg en hård og overset sorg, som mange danskere oplever – blandt andet fordi man er blevet bedre til at behandle alvorlige sygdomme, og derfor lever flere mennesker i længere tid med deres sygdom. Det betyder, at mange familier får mere tid sammen, men det har også den konsekvens, at pårørende er sammen med den syge i længere tid med alt, hvad det indebærer – herunder ventesorgen. På den ene side har du din kære i længere tid, på den anden side er det opslidende at leve med, at personen snart skal dø. Som pårørende til en, der er uhelbredeligt syg, kan du eksempelvis opleve at skulle sige farvel flere gange.

Mange er vant til at forholde sig til en såkaldt almindelig sorg, når nogen dør. Omgangskredsen til den afdøde eller til dem, der har mistet en kær, deltager i bisættelsen for at vise respekt og medfølelse, men derefter fortsætter hverdagen, og man kan ubevidst komme til at forvente, at det samme snart sker for de nærmeste pårørende til den afdøde. Men det er langt fra altid tilfældet.

Op til bisættelsen kan der have været et langt forløb for de pårørende, som er svært at ryste af sig. For nogle har den svære periode varet flere år. Først nu – efter bisættelsen – kan en egentlig sorgbearbejdelse gå i gang.  Det er er med til at gøre ventesorgen til en overset sorg. Mange – både pårørende, omgangskredsen og arbejdspladsen – er ganske enkelt ikke bevidste om, at den uvished, der kan være i forløbet op til bisættelsen, også er en sorg, blot er den langt mere uhåndgribelig og sværere at tale om end det, vi normalt forbinder med sorg.

Er du pårørende til en, der er uhelbredeligt syg, eller er du pårørende til en, der er forsvundet, og lever du i den sorgfulde og svære uvished, er det ikke sikkert, de mennesker, du har omkring dig, forstår, hvad du går igennem. Det kan være, de ikke selv har oplevet ventesorg, og derfor ikke kender til de svære følelser, der kan slå kolbøtter i måneder og år efter den begivenhed, der udløste sorgen i første omgang.

Ventesorg er anderledes end »almindelig« sorg. Det er især uvisheden og den manglende afslutning, der adskiller de to ting.

{

Når man lever i ventesorg, kan det føles som en tåge af uvished,
og det eneste, man tænker på er, hvornår man får vished og svar

Citat fra bogen

Foredrag

Jeg holder foredrag om ventesorg. Hør om:

  • Hvordan ventesorg adskiller sig fra “almindelig” sorg
  • De modsatrettede opslidende følelser man gennemlever igen og igen
  • Omgangskredsens betydning for hvordan man lever i ventesorg
  • Hvordan man finder pusterum midt i ventesorgen
  • Mine personlige erfaringer med ventesorgen og hvilken betydning det har haft for mit liv, bl.a. ufrivilligt at blive en del af true crime genren
  • Hvordan idéen til bogen blev til virkelighed

Kontakt

10 + 14 =

Forlaget Eksistensen

Hvis du er interesseret i at købe bogen, kan du gøre det på Forlaget Eksistensens hjemmeside

Birgitte Behrendt

Du kan skrive til mig her eller ring +45 267 33 267​